Bilgiyi önceleyen, kesintisiz ve sürekli gelişim içerisinde faaliyetler gerçekleştiren, uluslararası düzeyde kabul edilen standartlarda bir altyapıya sahip, misyonumuzda belirtilen sistemlerin yönetimi için gerekli uzman kadrosunun oluşturulduğu, bütünleşik olarak üniversitemize değer üretmek üzere tasarlanmış bilgi sistemlerinin kurulduğu, güven duyulan öncü bir birim olmaktır.