Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişimleri yakından takip ederken veriden bilgiye ulaşarak; bilimsel alanda ihtiyaç duyulan tüm bilgi işlem faaliyetleri için yardım – destek ve danışmanlık sağlamak, sistem, ağ, yazılım ve donanım sistemlerinin altyapılarını kesintisiz olarak çalışır halde tutmak, bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılmasını koordine etmek, idari, akademik birimler, öğrenciler ve etkileşimde olduğu tüm kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümleri üretebilmek amacıyla araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektir.